Engelsk

Engelsk

Find det niveau, der passer dig herunder

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Grundlæggende engelsk (FVU engelsk)

Hvad er undervisning i grundlæggende engelsk?
Undervisning i grundlæggende engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk.

Medarbejderne arbejder med de udtryk og informationer, de skal bruge i deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Engelsk fylder mere og mere i alles hverdag. Medarbejderne skal f.eks. kunne læse og forstå instruktioner, manualer og mails på engelsk, og de skal kunne snakke med engelsktalende kunder og kolleger. Når medarbejderne har styr på grundlæggende engelsk, kan det være med til at sikre bedre kommunikation, og at arbejdsopgaver bliver udført hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i engelsk er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får nye færdigheder. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi anvender materialer fra virksomheden, f.eks. billeder, mails, instruktioner og manualer. IT er en naturlig del af undervisningen.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at de bliver tilbudt den rette undervisning.

For at deltage i FVU engelsk skal man have behov for at styrke sine færdigheder i engelsk. Man behøver ikke kunne noget engelsk for at starte på trin 1.

Både beskæftigede og ledige kan deltage i FVU engelsk.

Få mere at vide om FVU engelskUddannelsesGuiden

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Hvert af de 4 trin har et omfang på 20-30 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde HER

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i engelsk på alle niveauer