Få økonomisk støtte til efteruddannelse

Økonomi

Når medarbejderne skal af sted på kurser og efteruddannelse, er det altid godt at vide hvilke udgifter, der er forbundet hermed.

På VUC’s ordinære tilbud er det muligt at søge SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) til delvis dækning af lønudgifterne, hvis medarbejderen er i målgruppen.

Hvis I ønsker at gøre brug af vores øvrige kursustilbud, vil det også i visse tilfælde være muligt at søge SVU.
Læs mere som SVU her: www.svu.dk

Mange virksomheder der er dækket af overenskomst betaler ind til en kompetencefond. De fleste kompetencefonde har forhåndsgodkendte kurser, som de giver tilskud til, og de fleste dækker op til hele lønnen på kurser i de almene fag. Kontakt netop jeres kompetencefond for at høre nærmere.