Overblik og inspiration

Inspiration til uddannelse

Vil du have inspiration til uddannelse og vide endnu mere om voksen- og efteruddannelse? Vi har samlet en række links, som kan hjælpe dig.

Voksenuddannelse.dk
På voksenuddannelse.dk kan du få et overblik over alle uddannelsestyper for voksne. Du kan også læse mere om hvilke typer af voksen- og efteruddannelse, der er relevante for dine medarbejdere. Voksenuddannelse.dk giver dig samtidig et overblik over mulighederne for økonomisk tilskud og støtte, når dine medarbejdere skal på efteruddannelse.
www.voksenuddannelse.dk

eKontakt eVejledning på 70 22 22 07Vejledning.dk
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend. eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg.
www.ug.dk/evejledning

Uddannelssesguiden
På Uddannelsesguiden kan du finde information om uddannelse og kurser for voksne.
www.ug.dk/efteruddannelse

Byg Ovenpå
Byg Ovenpå skal gøre det nemt, tilgængeligt og synligt for både virksomheder og de faglærte at få overblik over akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde.
www.bygovenpaa.dk

Amukurs.dk
På Amukurs.dk finder du en oversigt over alle AMU-kurser.
www.amukurs.dk

Efteruddannelse.dk
På efteruddannelse.dk finder du kurser inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Du kan også tilmelde dig til kurser og søge om VEU-godtgørelse.
www.efteruddannelse.dk

Ordblindhed.dk
På Ordblindhed.dk finder du viden og rådgivning til ordblinde voksne og dem omkring dem. Du kan bl.a. finde information om ordblindhed på jobbet.
www.ordblindhed.dk

Økonomi

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Her kan du finde viden om løntabsgodtgørelse. Læs mere om, hvad SVU er, hvem der kan få SVU og hvad du som arbejdsgiver skal gøre, hvis en medarbejder skal på kursus, der er SVU-berettiget.
Læs mere på www.svu.dk

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan i en del tilfælde søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse via en kompetencefond.

Midlerne fra kompetencefondene kommer fra overenskomstmidler. Der findes ikke en komplet liste over kompetencefonde, så det er vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiverorganisation, hvis du vil vide mere om kompetencefonde inden for dit område.

Find kompetencefonde her


VUC leverer almene og fleksible kompetenceløft