VUC Business Partner - det naturlige valg

Kurser for ledige

Ledig? Styrk dine kompetencer
Har du de kompetencer, der skal til for at komme i job, skifte branche eller starte på en erhvervsuddannelse? Hos VUC finder du en lang række kurser for ledige, der styrker dine kompetencer - lige fra dine grundlæggende færdigheder til gymnasialt niveau.

FIND ALLE VORES KURSER HER

Dagpengemodtager og kurser hos VUC
Som dagpengemodtager kan du have mulighed for at deltage i kurser hos VUC. Husk, at din a-kasse og jobcentret altid skal godkende, at du deltager i kurser hos os.

For at bevare retten til dagpenge, skal du under kurset fortsat søge job og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vær opmærksom på, at du skal være klar til at afbryde kurset, hvis du skal i aktivering eller får anvist job.

Hvilke kurser kan jeg deltage i som dagpengemodtager?
Du kan deltage i stort set alle VUC’s kurser som ledig. For nogle kurser er der dog en begrænsning på, hvor mange timer om ugen, du må deltage, når du er på dagpenge.

Grundlæggende færdigheder (FVU): Ingen begrænsning på antal timer om ugen.

Ordblindeundervisning (OBU): Ingen begrænsning på antal timer om ugen.

9. og 10. klasses niveau (AVU): Ingen begrænsning på antal timer om ugen.

Gymnasialt niveau (HF-enkeltfag): Under 20 timer om ugen.

Kontanthjælpsmodtager og kurser hos VUC
Det er jobcentret, der afgør, om du må deltage i kurser hos VUC. Er du testet i målgruppen for FVU Dansk, FVU Matematik, eller er ordblind, har du krav på at gå til undervisning, hvis du ønsker det.

Det praktiske

Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Har du spørgsmål?
Kristian Herdal Molbech
Uddannelseskonsulent
M: 41 48 21 70

Eva Louise Nilsson
Uddannelseskonsulent
M: 29 60 66 92

Hvor lang tid varer et kursus?
Kursets længde afhænger af, hvilket fag du tager.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå på et af vores VUC’ere eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Ordblindeundervisning: Gratis
FVU: Gratis
AVU: 130-1.300 kr. pr. fag
HF: 550-1.400 kr. pr. fag

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling for AVU og HF. Prisen afhænger af, hvilket fag du tager. Du kan beregne en vejledende pris HER.

Vejen til mere viden

Trappemodel der viser uddannelsesniveauer hos VUC

Hos VUC har vi også kurser til dig, der er ledig


Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering
  4. Læs mere om forløbet her