Hjælp, hvis du er ordblind

Hjælp, hvis du er ordblind

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Ordblindeundervisning

Har du medarbejdere som:

 • foretrækker at give en mundtlig besked frem for at skrive en mail eller sms
 • undgår at læse og skrive
 • Har svært ved at stave
 • læser langsomt og upræcist
 • har svært ved at forstå det, de læser
 • har svært ved at læse ukendte ord
 • har svært ved at lære og huske nye navne og ord, f.eks. fagord på jobbet
 • misforstår beskeder
 • har svært ved at planlægge tid og opgaver

Så er de måske ordblinde.

Hos VUC kan ordblinde få undervisning, der gør dem bedre til at læse, stave og skrive. De lærer også at bruge IT, der gør hverdagen lettere.

Hvad er ordblindeundervisning?
Undervisning for ordblinde er for medarbejdere, som har svært ved at læse, stave og skrive. Man kan deltage, hvis en test har vist, at man er ordblind.

Medarbejderne bliver bedre til at læse, skrive og stave. De arbejder med eksempler fra deres hverdag.

IT som kan hjælpe i hverdagen og på jobbet
Medarbejderne lærer også at bruge IT, der blandt andet kan hjælpe dem med at:

 • læse tekst højt
 • stave
 • skrive tekst
 • foreslå ord
 • sende lydbeskeder
 • skrive det, de siger

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Alle job kræver, at man kan læse og skrive. Udviklingen i teknologi og arbejdsopgaver gør, at der bliver mere og mere skriftlig information.

Nogle af fordelene ved at investere i et kursus for ordblinde medarbejdere er, at:

 • de får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver
 • de får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver
 • de får mere mod på efteruddannelse
 • de får større udbytte af faglig efteruddannelse
 • virksomheden oplever højere kvalitet og mere effektivitet i løsningen af opgaver
 • virksomheden oplever færre fejl

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen foregår på små hold med 3-6 deltagere, hvor alle deltagere er ordblinde.

Undervisningen tilpasses medarbejderens behov.

Optagelse
VUC skal finde ud af, om medarbejderen er ordblind og har ret til undervisning. Det finder vi ud af via en samtale og en test.

Hvis medarbejderen er ordblind, laver VUC en individuel plan for undervisningen.

Fjernundervisning
Du har også mulighed for at tage dette kursus online se mere her

Vidste du?
Vidste du, at ordblinde kan få lydbøger og e-bøger hos NOTA? Hvis du skal bruge bøger på jobbet, kan du få dem via NOTA.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Et forløb kan vare op til 60 timer.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde HER

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

 1. Indledende møde på virksomheden
 2. Planlægningsmøde på virksomheden
 3. Informationsmøde for medarbejderne
 4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
 1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
 2. Undervisning
 3. Evaluering

Hos VUC kan du få ordblindeundervisning, der gør dig bedre til at læse, stave, skrive og bruge digitale værktøjer.