Dansk

Dansk

Find det niveau, der passer dig herunder

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Grundlæggende dansk (FVU dansk)

Hvad er undervisning i grundlæggende dansk?
Undervisning i grundlæggende dansk gør medarbejderne bedre til at forstå det, de læser, og samtidig bliver de bedre til at stave og formulere sig på skrift.

Medarbejderne arbejder med udtryk og materiale, de kender fra deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Alle arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan læse og skrive. Medarbejderne skal kunne modtage informationer via computer, tablet eller telefon, og de skal kunne give beskeder videre på skrift.

Når medarbejderne har styr på det med at læse og skrive, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det kan aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre læse-, stave- og skrivefærdigheder er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og for dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får et større udbytte af anden opkvalificering. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens hverdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi anvender materialer fra virksomheden, f.eks. billeder, mails, arbejdssedler, manualer og faglige instruktioner. IT er en naturlig del af undervisningen.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne får tilbudt den rette undervisning.

Giver FVU dansk adgang til anden uddannelse?
Med en bestået prøve på trin 4, opfylder medarbejderen danskkravet til grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Kursets længde afhænger af, hvilket niveau du tager. Dit lokale VUC kan oplyse dig om længden på kurset.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår hos VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Prisen afhænger af faget, og hvor mange niveauer du skal tage.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket fag du tager. Du kan beregne en vejledende pris HER.

Mulighed for økonomisk støtte
Læs mere om mulighederne for løntabsgodtgørelse og mulighederne for støtte via kompetencefonde HER.

Hvordan kommer jeg i gang?
Kontakt dit lokale VUC for at høre om mulighederne for at komme i gang med undervisningen.

Du finder dit lokale VUC HER.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer