Bliv bedre til dansk

Find det niveau, der passer dig herunder

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

9. og 10. klasse dansk (avu)

Hvad er undervisning i 9. og 10. klasse (avu)?
Undervisning i dansk på 9. og 10. klasses niveau kaldes for almen voksenuddannelse i dansk (avu dansk).

Der findes i alt 5 trin: basis, G, F, E og D. G niveau svarer til 9. klasse og E niveau svarer til 10. klasse. D er niveauet lige under HF.

I undervisningen arbejder man med sprog, kommunikation, litteratur og medier. For hvert niveau udbygger man færdighederne og redskaberne fra det foregående niveau. På basisniveauet er fokus bl.a. på, hvordan man formulerer sig mundtligt og skriftligt. På D niveauet lærer man bl.a. at analysere forskellige typer af tekster, og man arbejder med kommunikation og argumentation.

Tosprogede har mulighed for at deltage i danskundervisning tilrettelagt for tosprogede (dansk som andetsprog).

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
En investering i opkvalificering af medarbejdernes danskkompetencer vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra, at medarbejderne skal tilegne sig specifikke kompetencer inden for dansk for at kunne afslutte faget med prøve eller eksamen.

Inden medarbejderne starter, skal de tale med en vejleder hos VUC. Vejlederen vurderer, hvilket niveau der er det rette for medarbejderen at starte på.

Adgangskrav
For at kunne starte på avu dansk skal man have forkundskaber svarende til det forudgående niveau, dvs. at hvis man ønsker at starte på G niveau, så skal man have forkundskaber svarende til basisniveau.

Giver avu dansk adgang til anden uddannelse?
Består man dansk på niveau G med minimum 02, opfylder man et af kravene til optagelse på grundforløbet til en erhvervsuddannelse. Man skal dog også bestå matematik på G niveau med minimum 02.

Når man har bestået dansk D, kan man f.eks. starte på hf enkeltfag i dansk.

Eksamen
Der aflægges mundtlig og skriftlig eksamen på niveau G og D. Man får udstedt eksamensbevis.

Niveauerne basis, F og E afsluttes med en faglig evaluering. Man kan få udstedt deltagerbevis.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Kursets længde afhænger af, hvilket niveau man tager. Dit lokale VUC kan oplyse dig om længden på kurset.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen foregår hos VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Deltagerbetalingen er 130 kr. for hvert andet niveau, dvs. at et basis + G forløb koster 130 kr. og et FED forløb koster 260 kr.

Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af, hvilket kursus du tager. Du kan beregne en vejledende pris her.

Mulighed for økonomisk støtte
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Individuel samtale hos vejlederen på VUC
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning og eksamen
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i dansk på alle niveauer