Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Samarbejdet mellem VUC Business Partner og Plejecenter Toftehaven giver stor værdi for både medarbejdere og beboere

”Jeg bliver glad, når jeg ser beboernes glæde. Aktiviteterne er en lille ting for mig, men en stor ting for dem,” fortæller Bruno, aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Toftehaven

Bruno kom til Danmark fra Brasilien for cirka 3 år siden og arbejder nu som aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Toftehaven, hvor han også undervises i FVU Dansk.

Brunos første job i Danmark var i plejecenterets vaskeri, men ledelsen så hurtigt, at Bruno havde en god relation med beboerne og ansatte ham i stedet som aktivitetsmedarbejder. Der var dog én udfordring. Det danske sprog. Tilbage i november kunne Bruno næsten ikke tale dansk, men i dag kommunikerer han med beboerne uden problemer. Det skyldes blandt andet et kursus i FVU Dansk, som kom i stand som et samarbejde mellem plejecenteret og VUC Business Partner.

”I mange jobs kan man bare tale engelsk eller arbejde med høretelefoner på uden at snakke overhovedet. Men her er det meget vigtigt at tale dansk, for vi har kontakt med mennesker,” siger Bruno.

FVU Dansk på Toftehaven er et kursus faciliteret af VUC Business Partner med 15 kursister, der alle arbejder på plejecenteret. Undervisningen foregår på plejecenteret, og kurset har været i gang siden november.

Bruno og Shan Du fortæller om fordelene ved at undervisningen foregår på plejecentret

Fælles om at ville hjælpe beboerne
Kursisternes alder spænder vidt, og der er både omsorgsmedarbejdere såvel som SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og SOSU-elever på holdet. Derudover kommer kursisterne også med mange forskellige baggrunde og modersmål. Ud over Bruno fra Brasilien er der blandt andet Shan Du fra Kina, Mohamed fra Tunesien og Mamsallah fra Gambia.

Fælles for dem alle er, at de vil hjælpe de ældre mennesker, de arbejder med. Og derfor vil de gerne blive endnu bedre til at tale og skrive dansk.

”Vi taler hele tiden med beboerne. De skal kunne forstå os, og mange af dem forstår ikke engelsk. Så jeg synes, det er et godt initiativ at vi kan blive bedre til at skrive og tale dansk her,” siger Mohamed.

Han er glad for, at undervisningen foregår på plejecenteret, så de kan arbejde helt indtil undervisningens start.

Mamsallah og Mohamed forklarer, hvorfor det er vigtigt for dem at blive bedre til dansk

Undervisning med udgangspunkt i arbejdsdagen
Selve undervisningen er ved første øjekast fuldstændig som typisk FVU Dansk undervisning. I dagens modul er der fokus på grammatik og specifikt på bøjningen af uregelmæssige verber. Men alligevel er der noget, der er anderledes. For her handler grammatikøvelserne ikke om hvad som helst.

I netop denne øvelse er temaet håndtering af fald blandt beboere, for lærerne Mirian og Lisbeth gør meget ud af, at undervisningen altid tager udgangspunkt i kursisternes arbejde. Det betyder, at undervisningen altid er relevant for deltagerne på kurset.

Undervisningen har også taget udgangspunkt i døgnrytmeplaner, og beboere har været inviteret til at deltage i undervisning med henblik på at finde temaer som kunne bidrage til indholdet i undervisningen

”Vi lærer også, hvordan vi kan tale mere korrekt med beboerne, og så forklarer vores lærere os for eksempel hvad gamle ord, som beboerne bruger, betyder,” siger omsorgshjælperen Mamsallah.

Hun suppleres af eleven Shan Du, der fortæller, at lærerne også gennemgår de fagtermer, de bruger i deres arbejde samt styrker deres kompetencer inden for dokumentation – et meget vigtigt aspekt af arbejdet på et plejecenter.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i kursisternes arbejde. Her løser to kursister en grammatikopgave med fald som tema.

Kursusdeltagernee er glade for at gå på FVU-dansk