Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Hos nemlig.com skal efteruddannelse styrke integrationen og den interne rekruttering

nemlig.com samarbejder med VUC Business Partner om FVU-danskforløb til supermarkedets varehusmedarbejdere. Det skal styrke muligheden for intern rekruttering og samtidig bidrage til medarbejdernes integration ved at give dem en bedre chance for at videreuddanne sig i Danmark

Mens de fleste holdt sommerferie, var der stadig fuld gang i arbejdet og ikke mindst efteruddannelsen af medarbejdere hos online-supermarkedet nemlig.com. VUC Business Partners undervisere stod for tre FVU-danskkurser af to ugers varighed, blandt andet med det formål at opkvalificere varehusmedarbejderne og dermed skabe et bedre fundament for intern rekruttering:

”Vores koncernsprog i administrationen er dansk, og i varehuset er det engelsk, så efteruddannelsen vil helt sikkert støtte vores interne rekruttering,” siger Lea Elkjær Lyngsø, HR-projektleder hos nemlig.com, og fortsætter:

”Vi har jo en del kollegaer i varehuset, som har mange forskellige uddannelsesbaggrunde, men som af forskellige årsager ikke har mulighed for at få job inden for det speciale, de er uddannet i. Med denne undervisning vil vi sikre at flere medarbejdere bliver bedre integreret på arbejdspladsen og i resten af samfundet.”

I varehuset arbejder der alt fra udenlandsk uddannede læger til kosmetologer og tidligere bankansatte. Lea Elkjær Lyngsø fortæller, at nogle af varehusmedarbejderne kunne være relevante kandidater til stillinger i administrationen, men at manglende danskkompetencer tidligere har været en forhindring.

(Artiklen fortsætter under videoerne)

Anu og Mark deltog på nemlig.com's FVU-kursus i dansk

Åbner døre til videreuddannelse
Derfor slog nemlig.com sig sammen med VUC Business Partner for at facilitere tre FVU-danskkurser med fokus på at lære at skrive, læse og tale bedre dansk. Indholdet blev tilrettelagt efter nemlig.com og varehusmedarbejdernes behov.

Mange af de ansatte i varehuset har en anden etnisk baggrund end dansk, og de manglende sprogkompetencer kan også give udfordringer i private sammenhænge.

Derfor skal FVU-danskkurset, udover at styrke den interne rekruttering, også hjælpe medarbejderne til eksempelvis at kunne læse og forstå breve fra kommunen samt at kunne videreuddanne sig i den retning, de ønsker.

Netop den mulighed er kursusdeltagerne rigtigt glade for. En af dem er Mark, der oprindeligt er fra Bangladesh, hvor han er uddannet læge. Han vil gerne på et tidspunkt igen arbejde med mennesker og sundhed og ser forbedrede sprogkompetencer som et vigtig skridt i den retning:

”Det er vigtigt at lære dansk for at få flere muligheder i livet. For eksempel flere muligheder for job og uddannelse. Og så er det godt med et miljø, hvor vi kan tale sammen på dansk," siger han.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Kursister på nemlig.com øver ordforråd stående i en cirkel

Underviseren Lisbeth havde også kursisterne oppe af stolene for at træne ordforråd

Danskundervisning i en travl hverdag
FVU-kurset blev afholdt i nemlig.coms lokaler i arbejdstiden for at gøre det lettere for medarbejderne at deltage. Den tilrettelæggelse er en stor fordel, fortæller en anden af kursets deltagere, varehusmedarbejderen Daniel:

”Det ville være svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis vi først skulle arbejde og bagefter tage til kurser i dansk.”

På kurset har han og de andre deltagere blandt andet haft undervisning i grammatik og udtale. FVU-kurserne kan afsluttes med trinprøver, så deltagerne kan få papir på deres nyerhvervede kompetencer.

Undervisningen er varieret og tager udgangspunkt i kursisternes og virksomhedens behov