Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Efteruddannelse er en investering i både mennesket og firmaet

Hos entreprenør- og anlægsvirksomheden Nordkysten bliver de ansatte tilbudt ordblindeundervisning i arbejdstiden. For selv i anlægsbranchen betyder den stigende digitalisering, at meget skal indrapporteres, læses og noteres. Og det var en udfordring for nogle af Nordkystens medarbejdere, før de fik tilbuddet om gratis støtte.

Forestil dig, at du altid har haft det svært med ord. Det går langsomt med læsningen, og længere tekster må du helt opgive. Hver gang du skal skrive mere end et par sætninger, bliver du stresset og nervøs for at lave fejl. Derfor vælger du et job i anlægsbranchen, hvor du i stedet kan få jord under neglene og bruge hænderne.

Men selv i anlægsbranchen er det skrevne ord i dag en del af jobbet, og hos Nordkysten oplevede man, at det var både en overraskelse og udfordring for mange ansatte. Derfor valgte virksomheden at støtte de ansatte med et tilbud om ordblindetest og -kursus, faciliteret af VUC Business Partner.

”Det er klart en fantastisk investering både i mennesket og firmaet, da man undgår mange misforståelser, og det blandt andet bliver nemmere for de ansatte at indberette ting til tiden” forklarer Heidi Hamann, der er HR chef hos Nordkysten.

Nordkysten er et dansk entreprenørfirma med hovedsæde i Gilleleje og mere end 60 års erfaring i at udføre små og store anlægsprojekter. Virksomheden har ca. 380 ansatte.

Gode muligheder for fastholdelse
Nordkysten har i mange år givet deres medarbejdere mulighed for at blive screenet for ordblindhed og efterfølgende tilbudt ordblindeundervisning i arbejdstiden gennem VUC Business Partner. Hos Nordkysten kunne man nemlig se, at mange medarbejdere kæmpede med at læse eksempelvis ansættelseskontrakter og skrive rapporter.

Udover at opkvalificeringen har bidraget til en større effektivitet på arbejdspladsen, vurderer Heidi Hamann også, at det har været med til at fastholde medarbejderne og dermed mindske de ressourcer, som udskiftning af medarbejdere og nyansættelser kræver.

”I et marked med stor efterspørgsel efter arbejdskraft er kompetenceudvikling, herunder ordblindeundervisning, også et fastholdelsesparameter,” siger Heidi Hamann.

De nye kompetencer kan også styrke muligheden for at gennemføre anden efteruddannelse. En medarbejder, der er mere sikker i læsning og skrivning, er mere tilbøjelig til at uddanne sig til fx kloakmester eller at tage det store kørekort.

Personlig gevinst
Samtidig er Heidi Hamann glad for, at Nordkysten kan være med til at hjælpe medarbejderne til at få en større arbejdsglæde og selvtillid i arbejdslivet såvel som privat.

”Den største gevinst er arbejdsglæden og det personlige. At man for eksempel lige pludselig kan læse for sit barnebarn,” fortæller hun.

VUC Business Partner tilbyder udover ordblindeundervisning også kurser i læsning, skrivning, regning, engelsk og IT. Kurserne skræddersys til jeres virksomhed, og undervisningen kan foregå hos jer, på et VUC eller online.