Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

De tunge maskiner er skiftet ud med bogstaver

I samarbejde med VUC Lyngby tilbyder Nordsjællands Park og Vej ordblinde medarbejdere undervisning i læse- og skrivefærdigheder, og det giver større selvtillid og mere effektive medarbejdere

Casper, Dan og Daniel har byttet de tunge maskiner ud med staveøvelser og læsebøger, når de hver fredag går til ordblindeundervisning i arbejdstiden hos Nordsjællands Park og Vej (NSPV). Ledelsen har prioriteret arbejdsglæde og selvtillid hos medarbejderne.

Omkring 400.000 danskere er ordblinde. Det svarer til, at ca. 7% af Danmarks befolkning bøvler med at læse og skrive. Desværre møder mange ordblinde stadig fordomme og føler sig ofte mindre værd. Men ikke hos NSPV - her prioriterer man medarbejdere med ordblindhed og deres trivsel på arbejdspladsen. Det kan mærkes hos medarbejderne:

”Jeg kan mærke, at jeg kan bruge det rigtig meget i min hverdag. Jeg er blevet bedre til at læse. Jeg kan pludselig læse underteksterne på fjernsynet der hjemme og læse skiltene på vejen, når vi er ude at køre. Det er en fed fornemmelse.” fortæller maskinfører Daniel Vraamark.

Motiveret til start
Det hele startede med en ordblind tillidsrepræsentant, som havde hørt om VUC’s tilbud om ordblindeundervisning på arbejdspladser. NSPVs direktør Niels Christian Koefoed greb bolden og kontaktede VUC Lyngby for at høre mere. Kort efter var alle medarbejdere, uanset deres placering i organisationen, inviteret til opstartsmøde.

Det var vigtigt for NSPV, at alle blev behandlet lige og at så mange medarbejdere med ordblindhed som muligt kunne få glæde af tilbuddet.

”Vi blev enige om, at vi var nødt til at motivere maximalt, så vi sagde at alle medarbejdere, fra direktør til yngste specialarbejder, skulle screenes for ordblindhed. Vi gjorde simpelthen testen obligatorisk.” siger Niels Christian Koefoed.

Da testresultaterne lå klar, kunne de første hold starte op. Det skulle være lysten, der drev værket, så i modsætning til testen blev ordblindeundervisningen til et frivilligt tilbud. Da den første skepsis havde lagt sig, spredte det sig hurtigt i NSPV, at undervisningen gjorde en forskel for medarbejderne.

“Jeg meldte mig ikke til i første omgang, for jeg skulle lige have skubbet. Det er noget jeg havde parkeret for så mange år siden, så jeg havde ikke rigtig lyst. Men når det lå lige til højrebenet, så tænkte jeg, så hopper jeg sgu på den her gang. Nu glæder jeg mig til fredag, hvor vi har undervisning.”

Specialarbejder Dan Nielsen

Nordsjællands Park- og Vej har ind til videre haft seks hold med ordblindeundervisning og denne gang med to medarbejdere fra nabokommunen Hørsholm på holdene.

Større selvtillid
Ordblindeundervisningen har vist sig ikke kun at lette arbejdsopgaver, men også at påvirke medarbejdernes livskvalitet og arbejdsglæde:

”Det gør noget ved ens selvtillid, man bliver glad, man føler at man er kommet op af et hul og kan komme videre og se at det rykker,” fortæller brolægger Casper Stærkær.

Og det er ikke kun de ordblinde selv, der kan mærke en forskel, ledelsen har også lagt mærke til undervisningens effekt:

”Jeg kan mærke, at medarbejderne får større selvtillid som mennesker, ikke kun fordi det hjælper dem på arbejdspladsen, men fordi de pludselig kan hjælpe børnene der hjemme med lektierne eller kaste sig ud i at læse en bog. Jeg kan mærke, at de har ranket ryggen. Det påvirker også arbejdsglæden og det tror jeg afspejler sig i deres generelle effektivitet på arbejdspladsen.” uddyber Niels Christian.

Kompetencer i fokus
Med digitaliseringen af flere og flere arbejdsopgaver bliver kompetenceudvikling også en vigtig spiller på arbejdspladserne. På NSPV kræver stadig flere opgaver, at medarbejdere dokumenterer deres arbejde med blandt andet billede og tekst. Det stiller krav til læse- og skrivefærdigheder, men også IT-kompetencer. Niels Christian har da også planer om et IT-forløb i nærmeste fremtid, men det kræver motivation og mod hos medarbejderne fortæller Niels Christian:

”Vi vil gerne kompetenceudvikle vores medarbejdere på andre områder, og hvis det skal kunne lade sig gøre, skal de også være motiverede for at modtage undervisning. Men oftest er det ikke ordblindheden, der er selve hæmskoen for kompetenceudvikling, men også de oplevelser man har haft med uddannelsessystemet tidligere, der står i vejen.” siger Niels Christian

Derfor er det også vigtigt at der bakkes op omkring ordblinde og de udfordringer der går forud.

”I skolen legede jeg bare med biler, fordi jeg kunne ikke følge med i undervisningen. Dem man gik i skole med kiggede jo skævt til en og jeg følte mig dum. Men vi fik jo bare ikke den hjælp vi havde brug. Derfor er det også ekstra rart, at man er på en arbejdsplads, hvor vi har ledelsens opbakning.” fortæller Casper.