Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

De ansatte hos Vestergaard Company har fået mere selvtillid

VUC Business Partner har et fast samarbejde med virksomheden Vestergaard Company om at opkvalificere deres ordblinde medarbejdere. Det har givet mere selvtillid til medarbejderne, og bidraget til at ordblindhed ikke længere er et tabu på arbejdspladsen.

”Uddannelse af virksomhedens medarbejdere har høj prioritet, og vi har haft stor glæde af samarbejdet med VUC Business Partner om opkvalificering af ordblinde medarbejdere,” siger fællestillidsrepræsentant Per Gregers Jensen.
Vestergaard Company er en dansk virksomhed, der producerer og leverer afisningsudstyr til luftfarten i store dele af verdenen.

Medarbejderne, som har deltaget i ordblindeundervisningen, er både faglærte og ufaglærte arbejdsmænd.

”Jeg er blevet mere sikker på mig selv efter ordblindekurset. Derfor har jeg haft mod på at tage en efteruddannelse inden for min branche, hvor der er mere skrivning og læsning. Jeg har lige taget et 6-ugers IKUF-kursus*. Det havde jeg ikke kunnet, hvis jeg ikke havde haft ordblindeundervisning”

Peter Christensen, Klejnsmed i vedligeholdelsesafdeling

Mindre tabu
Vestergaard Company er en familieejet virksomhed med hovedsæde i Gevninge lige uden for Roskilde og med kontorer, service og produktion i flere lande. De ansatte er enige om, at kurserne hos VUC Business Partner har gjort det mindre tabubelagt at tale om ordblindhed. De har fået brugbare hjælpemidler inden for ordblindhed, og træning i at bruge dem. Det giver selvtillid og meget bedre it-læring både privat og på arbejdspladsen.

”Vi har lige nu to ordblindehold hver torsdag formiddag i arbejdstiden. Det har vi planer om at forsætte med. Vi kan se, da vi startede for år tilbage, at tabuet først skulle brydes, men nu er det en selvfølge for alle, at der er OBU-undervisning i virksomheden, siger Per Gregers Jensen.

”At give en medarbejder et kompetenceløft i skrive- og staveundervisning betyder også, at medarbejderen selv kan begynde at begive sig ud på områder han måske ikke har ville før. Derfor kan vi udvikle en medarbejder, i stedet for, at en medarbejder afvikler sig, og det glæder os alle,” siger Per Gregers Jensen.

*IKUF står for Industriens Kompetence Udviklingsfond og er selvvalgt uddannelse igennem medarbejdernes overenskomst.